Σελίδες

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

Εξώδικη διαμαρτυρία στον Δήμο Ιλίου για τις αυθαιρεσίες και την παράνομη παραχώρηση για μουσικές εκδηλώσεις (με την Έφη Θώδη …) χώρου στην είσοδο από Λ. Δημοκρατίας του Πάρκου Τρίτσης.

Οι αυθαίρετες παρεμβάσεις του Δήμου Ιλίου στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου έκτασης 60 στρεμμάτων που ανήκει στο Πάρκο Τρίτση και η παράνομη παραχώρηση  του χώρου για τη διενέργεια πολυπληθών εκδηλώσεων με φαγητό, ποτό και δυνατή μουσική μέχρι τα ξημερώματα, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ. Καταστρέφεται ένα πολύτιμο κομμάτι του Πάρκου και η Ανατολική είσοδος του, προκαλούνται μεγάλες αλλοιώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και σημαντική όχληση στην κοντινή κατοικημένη περιοχή που ανήκει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Με σκοπό την προστασία του Πάρκου αλλά και των κατοίκων της περιοχής, ο Φορέας Διαχείρισης και 4 μέλη του ΔΣ του καταθέσαμε σήμερα την παρακάτω εξώδικη διαμαρτυρία κατά του Δήμου Ιλίου.


ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Των:
1. Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»», που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής (Σπύρου Μουστακλή 23), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου κ. Ιωάννη Πολύζο.

2. Ιωάννη Eλαιοτριβάρη του Βασιλείου, κατοίκου Αγ. Αναργύρων Αττικής, (Στουρνάρα 31), Αντιδήμαρχος Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, τακτικό μέλος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
3. Παναγιώτη Καλαρά του Γεωργίου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής (Νικολάου Πλαστήρα 246), Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και αναπληρωματικό μέλος ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
4. Στυλιανού Βανδώρου του Γερασίμου, κατοίκου Βασ. Αλεξάνδρου αρ.3, Αγ. Ανάργυροι και τακτικό μέλος ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
                                                                              ΚΑΤΑ
1. Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής ( Κάλχου 48-50) και εκπροσωπείται νόμιμα.

*****************
1. Όπως γνωρίζετε με το άρθρο 1 του  ΠΔ 19 Φεβρουαρίου/11 Μαρτίου 1996 (ΦΕΚ Δ’ 221) «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης μιας ζώνης ειδικής χρήσης του Δήμου Ιλίου (Νέων Λιοσίων) Ν. Αττικής, εγκρίθηκε  το πολεοδομικό σχέδιο της ζώνης άλλων χρήσεων πλην κατοικίας, του Δήμου Ιλίου (Νέων Λιοσίων) Ν. Αττικής, με τον καθορισμό οδού, οικοδομήσιμου χώρου, πεζοδρόμων, κοινοχρήστου χώρου πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, Πύργου Βασίλισσας, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 2057/1996 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση  δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.»
Πρόκειται για την έκταση των 120 στρεμμάτων  που συμπλήρωσαν το ΓΠΣ του Δήμου Ιλίου με την ΥΑ 3477/725/1995, εκ των οποίων τα 60 περίπου στρέμματα καθορίστηκαν ως κοινόχρηστος χώρος πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Πύργου Βασίλισσας, και ειδικότερα ως ΚΧ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ.
2.Μάλιστα όπως επίσης γνωρίζετε μέρος του ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ παραχωρήθηκε από το Δήμο Ιλίου για την δημιουργία της Ανατολικής εισόδου του Πάρκου επί της Λ. Δημοκρατίας, διότι η έκταση αποτελεί φυσική συνέχεια του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης και ήδη Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και για το λόγο αυτό γίνονταν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να περιέλθει ολόκληρη  η έκταση στο Πάρκο, στις συζητήσεις δε αυτές συμμετείχε ενεργά και ο Δήμος Ιλίου, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία μεταξύ του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), ΥΠΕΧΩΔΕ και του Δ. Ιλίου, διότι η έκταση αυτή αποτελούσε τη φυσική συνέχεια του Πάρκου και για το λόγο αυτό θα έπρεπε στα όρια του Πάρκου να συμπεριληφθεί.  Χαρακτηριστικά έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στα αρχεία του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), είναι τα ακόλουθα: α) Η από 15.1.98 υπ’αρ. πρωτ. Οικ.90118/133/α επιστολή του ΥΠΕΧΩΔΕ προς τον Οργανισμό Αθήνας που μεταξύ άλλων, ζητάει ενημέρωση για το στάδιο που βρίσκεται η υπόθεση επίλυσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Ανατολικής Εισόδου επί της οδού Δημοκρατίας, β) Το από 18.2.99 ενημερωτικό σημείωμα του Οργανισμού Αθήνας με θέμα «Εξέλιξη Προγράμματος Έργου ‘Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης’» (σχετικά με προβλήματα της α’ εργολαβίας και θέματα της β’ εργολαβίας για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις). Μεταξύ των θεμάτων αυτών τίθεται το ζήτημα α. …………… β. ολοκλήρωσης «των διαδικασιών παραχώρησης κατά χρήση του χώρου της ανατολικής εισόδου του Πάρκου, στον ΟΡΣΑ. Συγκεκριμένα το τμήμα της εισφοράς σε γη που προέκυψε από την ένταξη μέρους της ιδιοκτησίας Σερπιέρη (Αγροτική Πύργου Βασιλίσσης Α.Ε.) στο πολεοδομικό σχέδιο Ιλίου, αποτελεί σύμφωνα με τη μελέτη του Πάρκου την ανατολική είσοδο από το Δήμο Αγ. Αναργύρων και η διαμόρφωσή του αποτελεί αντικείμενο της Β’ εργολαβίας. Η παραχώρησή του κατά χρήση στον Οργανισμό Αθήνας πρέπει να γίνει από το Δήμο Ιλίου, στον οποίο έχει περιέλθει σύμφωνα με τον Ν. 1337/83. Για το θέμα της παραχώρησης έχουν γίνει οι σχετικές συνεννοήσεις και αναμένεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.».γ) Η από 28.4.95 επιστολή του Οργανισμού Αθήνας προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου ‘Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης’ και την ανάγκη για χρηματοδότηση. Υπάρχει συνημμένο ιστορικό στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων η επέκταση του Πάρκου και η απόκτηση εισόδου επί της Λ. Δημοκρατίας με την προσθήκη έκτασης 60 στρ.».δ)  Με αρ. πρωτ. 10719/17.4.08 ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Σκουλά προς ΥΠΕΧΩΔΕ και από 23.4.08 αρ. πρωτ. 1500/21.4.08 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς ΥΠΕΧΩΔΕ και από 9.5.08 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ προς το Τμήμα Ερωτήσεων της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων που αφορούν στην σχετική ερώτηση. Αναφέρεται ότι «δεν υπάρχει τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που να δείχνει ποια ακριβώς είναι η έκταση του με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτές οικολογικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της κατάστασης» και ερωτάται για ποιο λόγο δεν υπάρχει τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και πότε θα υπάρξει. Σχετικά με την τοπογράφηση του χώρου, ο ΟΑ αναφέρει ότι ο Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου είχε ζητήσει από το ΥΠΕΧΩΔΕ να γίνει το νέο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με τις λίμνες, τους λόφους κλπ ……….. Επίσης, αναφέρει ότι το 1993 παραχωρήθηκαν 913 στρ. στον ΟΑ για την κατασκευή του Πάρκου, στην οποία έκταση περιλαμβάνονταν συγκοινωνιακοί και περιφερειακοί διάδρομοι και εκτάσεις δημοσίων φορέων συν έκταση 60 στρ. αστικού πρασίνου που έχει προσαρτηθεί με το ΓΠΣ του Δήμου Ιλίου.

3. Περαιτέρω στην έκταση των 60 στρεμμάτων του ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ, επειδή ακριβώς πρόκειται για ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και για κάθε την έκδοση κάθε πράξης που αφορά τη συγκεκριμένη έκταση θα πρέπει να διατυπώνει γνώμη το αρμόδιο Δασαρχείο.

4. Αψηφώντας όλα τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σας εξέδωσε την υπ’ αριθ. 160/2018 απόφαση του, η οποία πάσχει ακυρότητας και έχουν γίνει όπως γνωρίζετε όλες οι νόμιμες ενέργειες για την ακύρωσή της, τόσο ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Δασαρχείο Αιγάλεω. Με την προαναφερόμενη απόφαση αποφασίστηκε η δωρεάν παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου πρασίνου κατά την κείμενη νομοθεσία, των 60στρεμμάτων, σε διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους, για τη διεξαγωγή των ετήσιων εκδηλώσεων τους, που θα λάβουν χώρα στο χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο του έτους 2018, και η μεγάλη συγκέντρωση ατόμων (άνω των 2.000 ατόμων), η κατανάλωση φαγητού και ποτού, η δυνατή μουσική που συνοδεύεται από «χορό και γλέντι» μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 
 Προκειμένου μάλιστα, να καταστήσετε τον παραχωρηθέντα χώρο κατάλληλο για το σκοπό που τον παραχωρήσατε και να αποκτήσει αυτός τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, προβήκατε σε εκτεταμένες εκσκαφές που αλλοιώνουν το ανάγλυφο του χώρου, χρησιμοποιώντας βαρέα οχήματα. Συγκεκριμένα προβήκατε σε διαμορφώσεις του εδάφους, διάνοιξη ορύγματος για την εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο χώρο και τοποθέτηση μεταλλικών στύλων, φτάσατε δε στο σημείο να καταστρέψετε την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ από τη Λ. Δημοκρατίας του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» που βρίσκεται στο σημείο αυτό επί είκοσι (20) περίπου συναπτά έτη και που είχε κατασκευαστεί στο σημείο αυτό με τη συναίνεση του Δήμου Ιλίου .
5. Περαιτέρω πέραν των εκτεταμένων διαμορφώσεων του χώρου, ώστε να καταστεί κατάλληλος για το σκοπό που παρανόμως τον παραχωρήσατε, προβήκατε μετά από 20 περίπου έτη από την παραχώρηση μέρους του στο Πάρκο για τη δημιουργία της Ανατολικής του εισόδου στη Λ. Δημοκρατίας και της διαμόρφωσης στη συνείδηση των επισκεπτών ότι πρόκειται για τη φυσική συνέχεια του Πάρκου και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε και από εσάς, πινακίδα που αναγράφει «ΚΤΗΜΑ Δ. ΙΛΙΟΥ». 
Επειδή με τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις σας στο χώρο επιφέρετε αλλοιώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό αλλά και στο οικιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής κατά παράβαση του άρθρου 24 Σ.
Επειδή η έκταση γειτνιάζει σε ακτίνα μερικών δεκάδων μόλις μέτρων με εν γένει κατοικημένη περιοχή και του όμορου Δήμου Αγίων Αναργύρων, Αντιδήμαρχος του οποίου τυγχάνω, ο δεύτερος εξ ημών και μέλος ΔΣ ο τρίτος εξ ημών.
Επειδή, αψηφάτε διαρκώς το ιδιαίτερο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής, αντιμετωπίζοντας την έκταση ως έναν κοινό κοινόχρηστο χώρο του  Δήμου και προβαίνετε παρανόμως σε σχετικές ενέργειες.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, έστω και μη ρητώς αναφερομένου στο σώμα της παρούσης.
Διαμαρτυρόμαστε για τις συνεχείς παράνομες παρεμβάσεις σας και διαμορφώσεις στο χώρο.
Δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να αποκτήσει ο χώρος το χαρακτήρα που του έχει προσδώσει η εθνική νομοθεσία.
Σας καλούμε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια και παρέμβαση που επιφέρει  αλλοιώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό αλλά και στο οικιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Εν αναμονή μάλιστα και της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις ενέργειες του κατά τόπον αρμοδίου Δασαρχείου. 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.
 Ίλιον, 13 Ιουνίου 2018
                                                                    Οι Εξωδίκως δηλούντες   


1. Ιωάννης Πολύζος       

2. Ιωάννης Ελαιοτριβάρης

3. Παναγιώτης Καλαράς

4. Στυλιανός Βανδώρος