Σελίδες

Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Οκταπλασιάζεται η αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής Αττικής σε Ίλιον, Αγ. Αναργύρους και Καματερο

Ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστος Σπίρτζης ανακοινώνει την αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής, στις περιοχές των Δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού. 


Οκταπλασιάζεται η αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής Αττικής στις συγκεκριμένες περιοχές και μηδενίζεται η απειλή των κατοίκων από τις συνέπειες της κάθε νεροποντής

Με τέσσερα έργα ύψους 112,1 εκατ. ευρώ του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ ολοκληρώνονται βασικές και δρομολογούνται νέες αναγκαίες αντιπλημμυρικές υποδομές στο έργο της Εσχατιάς

Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης ανακοινώνει ότι με τέσσερα έργα, συνολικού ύψους 112,1 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώνεται η αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής, στις ευαίσθητες και πολύπαθες από τις καταστροφικές πλημμύρες του παρελθόντος περιοχές των Δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού.
Τα τέσσερα αυτά έργα, προωθούνται σύμφωνα με το νέο ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της Αττικής, που υλοποιεί η Κυβέρνηση και το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ. Πρόκειται για βασικές και συμπληρωματικές υποδομές στο έργο της Εσχατιάς, με την συνδυασμένη κατασκευή των οποίων, μετά από πολλές δεκαετίες ανοίγει νέα περίοδος ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων της Δυτικής Αττικής από τις πλημμύρες.
Οι νέες υποδομές διώχνουν το φόβο και την διαρκή απειλή, που επικρέμεται πάνω από τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών για τις συνέπειες, που θα έχει κάθε φορά η νεροποντή. Μένουν οριστικά στο παρελθόν οι επαναλαμβανόμενες σχεδόν κάθε χρόνο εικόνες καταστροφής και οι θλιβερές μνήμες για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, δημόσιων και ιδιωτικών περιουσίων από τις καταστροφικές πλημμύρες των προηγούμενων δεκαετιών.
Με οδηγίες και εντολές του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστου Σπίρτζη και ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ολοκληρώθηκαν εκκρεμή έργα του παρελθόντος, ενώ παράλληλα δρομολογούνται νέες υποδομές που ολοκληρώνουν υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα.
Συγκεκριμένα:
· Επιλύθηκαν τους τελευταίους μήνες από το ΥΠΟΜΕΔΙ σωρευμένα προβλήματα, επιταχύνθηκαν οι εκτελούμενες εργασίες και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κλειστού δίδυμου αγωγού της Εσχατιάς, αυξάνοντας την παροχετευτικότητα του αγωγού από 40 σε 320 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο. Δηλαδή οκταπλασιάζεται η αντιπλημμυρική προστασία της Δυτικής Αττικής στις συγκεκριμένες περιοχές.
· Με νέα αναγκαία έργα, παραρεμάτιων δικτύων Εσχατιάς και διευθέτησης παρά την οδό Φλέβας, που προωθούνται άμεσα από το ΥΠΟΜΕΔΙ θωρακίζονται από τις πλημμύρες οι παραρεμάτιες περιοχές, ακόμη και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πχ από τις πλημμύρες του περασμένου Φεβρουαρίου, που ήταν οι πλέον εκτεταμένες των τελευταίων 90 ετών.
· Με προγραμματική συνεργασία που υλοποιούν το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ και η Περιφέρεια Αττικής, πάντα στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, προωθείται το έργο αποκατάστασης και άρσης επικινδυνότητας πρανών στον Κηφισό ποταμό.

Αναλυτικά η ταυτότητα και η εξέλιξη των τεσσάρων αντιπλημμυρικών έργων έχει ως εξής:

1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΣΧΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε το αντικείμενο του έργου που είναι η «διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων) στο Δήμο Ιλίου και στο Δήμο Καματερού», κατασκευάζοντας έναν κλειστό δίδυμο αγωγό μήκους 3,3 χλμ, ο οποίος αποτελεί τμήμα του ρέματος Εσχατιάς, το οποίο συλλέγει και παροχετεύει τις λεκάνες απορροής των Δήμων Αχαρνών, Ζεφυρίου, Καματερού, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων με τελικό αποδέκτη τον Κηφισό.
Σκοπός του έργου είναι η προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα των εκατέρωθεν του ρέματος ευρισκομένων περιοχών, λόγω ανεπάρκειας της φυσικής κοίτης του ρέματος και λόγω της αυξημένης παροχετευτικότητας του ρέματος από την κατασκευή του ρέματος Ευπυρίδων (στα ανάντη). Συνολικά αυξάνεται η παρεχετευτικότητα του αγωγού από 40 κυβ/δευτ. σε 320 κυβ/δευτ. ενώ παράλληλα έχει 62 σιφώνια και τάφρο για να αποδέχεται όμβρια επιφανειακά ύδατα των παραρεμάτιων περιοχών έστω και χωρίς την κατασκευή πρόσθετων αντιπλημμυρικών δικτύων. Το έργο που η κατασκευή του ξεκίνησε στις 25-07-2012 είναι προϋπολογισμού 83.763.000 ευρώ με ΦΠΑ.

2. ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΣΧΑΤΙΑΣ Δρομολογούνται άμεσα επείγοντα έργα. Αποσκοπούν στην επίτευξη της κατά το εφικτό και σε άμεσο χρόνο αντιπλημμυρικής θωράκισης της παραρεμάτιας ζώνης με την κατασκευή υπόγειου δικτύου αποχέτευσης όμβριων Το δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς όμβριων σε κατάλληλες θέσεις και με πολλά στόμια υδροσυλλογής, ώστε στον βαθμό που είναι εφικτό, το μεγαλύτερο μέρος της παροχής των όμβριων, ακόμα και σε περιπτώσεις καταιγίδων να οδηγείται στον αγωγό της Εσχατιάς και να μην κατακλύζει τις παραρεμάτιες περιοχές και την ζώνη επιφανειακής διαμόρφωσης. Τα επείγοντα πρόσθετα προτεινόμενα έργα κατέστησαν αναγκαία λόγω των απρόβλεπτων καταστάσεων από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 21-22-23 Οκτωβρίου 2015 που ήταν τα πλέον εκτεταμένα στην Αττική βάσει των καταγραφών από το έτος 1930 με εκτεταμένες ζημιές που οδήγησαν στην κήρυξη της περιοχής των Δήμων Ιλίου, Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων/ Καματερού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επί εξάμηνο. Πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες τεχνικές επισκέψεις, συναντήσεις και συσκέψεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, καθώς και εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Δήμος Ιλίου). Το έργο είναι προϋπολογισμού 13.850.000 ευρώ με ΦΠΑ. Έχοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και συντάσσοντας μελέτη η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ (ΕΥΔΕ-ΚΥΥ) στις 22/12/2015 διαβίβασε τον 3ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος /ΕΥΔ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Στις 11/5 ολοκληρώθηκε η γνωμοδότησή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ώστε να υποβληθεί για παροχή σύμφωνης γνώμης στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.

3. «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΦΛΕΒΑΣ» ΚΕ ΑΤΗ 1002: Αντικείμενο του έργου είναι η αποπεράτωση των υπολειπόμενων απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του ρέματος Εσχατιάς . Στο έργο περιλαμβάνονται συγκεκριμένα:
-H ολοκλήρωση της διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας μεταξύ των οδών Τροιζηνίας και Ασκληπιού που αφορά την κατασκευή της πλάκα οροφής σε μήκος περίπου 300 μ του κιβωτοειδούς αγωγού διατομής 10~10,5 Χ 4,5~5,0 συνολικού μήκους 920μ.
-H κατασκευή των πλαϊνών τοιχίων του αγωγού διευθέτησης στην περιοχή της ράμπας από χ.θ. 400+30 έως χ.θ. 400+60 (ράμπα εξυπηρέτησης των εργασιών)
-H κατασκευή υποσταθμού
-H κατασκευή αντλιοστασίου, λεκάνης αυτού και σύνδεση με τον κλειστό αγωγό του ρέματος
-Η κατασκευή 12 φρεατίων υδροσυλλογής τμήματος της οδού Αγ. Νικολάου
-Η κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων και ραμπών εξυπηρέτησης της άνωθεν διέλευσης πεζών
-Οι διαμορφώσεις υπεράνω της πλάκας οροφής ρέματος και έργα πρασίνου.
-Η Κατασκευή τοίχου στην περιοχή του αντλιοστασίου μήκους περίπου 100μ για την αντιστήριξη των πρανών παρά της οδού Φλέβας Ρουβικώνος.
Το έργο μελετήθηκε και δημοπρατήθηκε ταχύτατα. Στις 11 Μαΐου 2016 ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψε την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 19-04-2016 Θα ακολουθήσει ο προσυμβατικός έλεγχος και η υλοποίηση του έργου. Ο προϋπολογισμός μελέτης είναι 6.000.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.)


4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ: Το έργο αφορά σε επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στον Κηφισό ποταμό (παρά την οδό Λ. Κατσώνη, από Τρείς Γέφυρες μέχρι τεχνικό εκβολής ρέματος Αχαρνών) Περιφέρειας Αττικής για άρση επικινδυνότητας. Το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ προχωρά στην υλοποίηση του έργου με ανοικτή διαδικασία. Με απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ . κ. Χρήστου Σπίρτζη ήδη εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ και της Περιφέρεια Αττικής, που θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου. Ακολουθεί το αμέσως προσεχές διάστημα η υποβολή του φακέλου του έργου, με μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής για τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα ακολουθήσει η Δημοπράτηση του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 8.610.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων 492.000 ευρώ για μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφέλειας.
tags: Δυτική Αττικήαντιπλημμυρικά έργαΧρήστος Σπίρτζης