Σελίδες

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Ψήφισμα Αγίων Αναργύρων καματερου για την ΤΤΙΠ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού συζήτησε για την προωθούμενη Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Συνεργασία (TTIP) και αποφάσισε ότι εκφράζει την αντίθεση του στην προωθούμενη συμφωνία.

Με την  συμφωνία ΤΤΙΡ αποδυναμώνονται ή και καταργούνται περιορισμοί και ρυθμίσεις που η κοινωνία έχει βάλει για τον περιορισμό της ασυδοσίας των αγορών.
Όπως εργασιακά δικαιώματα, περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, κανόνες ασφάλειας για τα τρόφιμα, προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο κ.ά.
Μεταξύ άλλων, η TTIP ανοίγει τον δρόμο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αναλάβουν οποιονδήποτε τομέα δημοσίων υπηρεσιών επιθυμούν, όπως η υγεία, η παιδεία, το νερό κ.λπ. χωρίς κανέναν ουσιαστικό περιορισμό.
Συγχρόνως, η προτεινόμενη συμφωνία τείνει να μεταβάλλει την ίδια τη θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ υπέρ των πολυεθνικών εταιριών και κεφαλαίων, με την ενσωμάτωση της ρύθμισης του Μηχανισμού διαιτησίας Επίλυσης Διαφορών μεταξύ Επενδυτών και Κρατών,  με τον οποίο τα εταιρικά συμφέροντα αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι εκείνων των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.
Έτσι, μόνο οι εταιρείες δύνανται να προσφύγουν εναντίον κυβερνήσεων και όχι το αντίθετο, παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο κατάφωρα θεμελιακές αρχές της δημοκρατίας, όπως η αρχή της ισότητας απέναντι στον νόμο. Η ρήτρα θα επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να μηνύουν ακόμη και χώρες σε διαιτητικά δικαστήρια για να ακυρώσουν μέτρα που θεωρούν προστατευτικά. Ο κίνδυνος είναι πολυεθνικές υποστηριζόμενες από στρατούς δικηγόρων να μπορούν να εκφοβίζουν ολόκληρα κράτη, Περιφέρειες, Κοινότητες, για να επιβάλουν τα δικά τους συμφέροντα.
Υπάρχει ο φόβος ότι η συμφωνία θα είναι  ο δούρειος ίππος για την εισαγωγή στην Ευρώπη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, κρεάτων με ορμόνες κ.λπ.
Γενικότερα η  εφαρμογή της TTIP αποτελεί κίνδυνο για τους φυσικούς πόρους και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Το ΔΣ Αγίων Αναργύρων – Καματερού ζητά η συμφωνία να έλθει για επικύρωση στα εθνικά κοινοβούλια και στο ευρωκοινοβούλιο, όπως απαιτεί η δημοκρατική λειτουργία για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Και τάσσεται κατά τις επικύρωσης της, τουλάχιστον εφόσον δεν διασφαλίζονται ρυθμιστικοί κανόνες για τα τρόφιμα, το περιβάλλον και την εργασία που προστατεύουν το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στα εθνικά και διεθνή δίκτυα αντίθεσης στην TTIP ανακηρύσσοντας τον Δήμο “TTIP Free Zone”.
Επίσης αποφάσισε τη διοργάνωση εκδήλωσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών