Σελίδες

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Νίκος Σαράντης: Να καταστρώσουμε ένα συνολικό σχέδιο για την αστική ανάπλαση, τη δημιουργία υποδομών και τη διαμόρφωση εστιών βιώσιμης ανάπτυξης στην Αττική


Η εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών υστερήσεων και των ελλείψεων σε βασικές υποδομές που χαρακτηρίζουν μεγάλες περιοχές της Αττικής ήταν η βασική θέση του Νίκου Σαράντη στη σύσκεψη του ΔΣ της ΠΕΔΑ με την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου.
Η Περιφερειάρχης ανταποκρίθηκε άμεσα στην εισήγηση του Δημάρχου και Γ.Γ. της ΠΕΔΑ και πρότεινε τη συγκρότηση μιας μόνιμης επιτροπής από το ΔΣ της ΠΕΔΑ και την Περιφέρεια για το σχεδιασμό και τον συντονισμό των αναπτυξιακών έργων στην Αττική.
Ακολουθεί η πλήρης εισήγηση του Νίκου Σαράντη στη σύσκεψη.
«Κυρία Περιφερειάρχης,
Η συνεργασία του Πρώτου με τον Δεύτερο Βαθμό είναι αυτονόητη αναγκαιότητα για να μπορέσουμε από κοινού να απαντήσουμε στα συσσωρευμένα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών.

Η αναγκαιότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση της Αττικής.
Γιατί εδώ έχουμε την συμπύκνωση των γενικότερων δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα και ταυτόχρονα η Αυτοδιοίκηση και ταυτόχρονα στην Αττική αντιμετωπίζουμε μια σειρά από σημαντικές ιδιαιτερότητες.
Στην κεντροβαρική θέση της Αττικής βρίσκεται το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας.
Ένας πυκνός, πολλαπλά επιβαρυμένος αστικός ιστός που έχει πλέον αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων μητροπόλεων. Αρκετά εκατομμύρια κατοίκων, υψηλά ποσοστά ανεργίας, συγκέντρωση πληθυσμών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, περιβαλλοντική υποβάθμιση, στις φτωχότερες περιοχές ελλείψεις σε υποδομές που εντείνουν
το φαινόμενο που αποκαλούμε «σχετική στέρηση».
Η οικονομική και κοινωνική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας των μνημονίων πρόσθεσαν στα προβλήματα αυτά την μεγάλη αύξηση της φτώχειας, την απειλή διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής.
Η Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα ο Πρώτος βαθμός, λόγω της αντικειμενικής εγγύτητας με τους πολίτες, σηκώνουν μεγάλο βάρος
του φορτίου του κοινωνικού κράτους, καλύπτοντας διαρκώς τις ελλείψεις και τα κενά στις πολιτικές της κεντρικής εξουσίας.
Η προτεραιότητα αυτή που όλοι πιστεύω οι Δήμοι έχουμε θέσει, αποδυναμώνει τις έτσι κι αλλιώς περιορισμένες δυνατότητες μας για άλλες παρεμβάσεις και έργα. Δεν χρειάζεται νομίζω να αναφερθώ επί μακρόν στις συνεχείς περικοπές των πόρων μας που έχουν οικονομικά στραγγαλίσει την Αυτοδιοίκηση. Έτσι όμως, τρέχοντας πίσω από το άμεσο, το κοινωνικά και πολιτικά απαραίτητο, χάνουμε κι άλλο χρόνο στην προσπάθεια μας να ανατάξουμε στρατηγικά τις πόλεις μας και συνολικά την Αττική.
Θέλω δηλαδή στο σημείο αυτό να τονίσω ότι όσο απαραίτητο είναι να οικοδομούμε οι Δήμοι δίκτυα κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης, όσο πρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις βασικές τουλάχιστον υπηρεσίες στους κατοίκους και ιδιαίτερα στους περισσότερο αδύναμους από αυτούς, άλλο τόσο απαραίτητο είναι να υλοποιηθεί επιτέλους το αναπτυξιακό έργο που θα βάλει τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον.
Και με δεδομένο πόσο κρίσιμη είναι η συμβολή της Περιφέρειας σε αυτό το αναπτυξιακό έργο, λόγω της διαχείρισης μεγάλων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, θα βάλω ευθέως την κοινωνική και πολιτική διάσταση που οφείλει να έχει ο σχεδιασμός των έργων στην Αττική.
Οι μεγάλες διαφορές στην ποιότητα ζωής, στις υποδομές, στους ελεύθερους χώρους και το πράσινο ανάμεσα σε περιοχές της Αττικής, δεν προέκυψαν τυχαία, ούτε οφείλονται κυρίως στην σωστή ή λαθεμένη πολιτική των Δημοτικών Αρχών. Οι διαφορές αυτές αποτελούν την αποτύπωση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης της Αττικής πάνω στο χάρτη.
Και σε δεύτερο χρόνο, οι διαφορές αυτές αναπαράγουν αυτή την διαστρωμάτωση. Οι προνομιούχες περιοχές προσελκύουν ευπορότερα κοινωνικά στρώματα αλλά και δυναμικές οικονομικές δραστηριότητες. Έτσι αυξάνονται τα έσοδα των εκεί Δήμων αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις με αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τους και την ακόμη μεγαλύτερη υστέρηση άλλων περιοχών.
Πάσχουμε όλο και περισσότερο στην Αττική από έλλειψη κοινωνικής διαφοροποίησης στις πόλεις μας. Δημιουργούνται συνοικίες προνομιούχων και μεγαλουπόλεις φτωχών και μεταναστών, ένα μοντέλο που έχουμε δει τις προηγούμενες δεκαετίες στη Δυτική Ευρώπη να οδηγεί σε κοινωνικές κρίσεις και ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Μέχρι σήμερα, μόνον ο Πρώτος Βαθμός Αυτοδιοίκησης έχει βάλει αυτά τα προβλήματα στο τραπέζι. Κανένα σχέδιο δεν έχει κατατεθεί από την κεντρική εξουσία για τη σχεδιασμένη αστική ανάπλαση και κοινωνική ανασυγκρότηση περιοχών της Αττικής. Η σχετική εμπειρία από το εξωτερικό δεν έχει αξιοποιηθεί.
Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί και πρέπει να συμβάλλει σ’ αυτή την υπόθεση, με σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη φύση και τη χωροθέτηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ. Τη φύση των έργων, γιατί προφανώς στην Αττική δεν χρειαζόμαστε άλλα έργα βιτρίνας. Τη χωροθέτηση τους, ώστε να καλύπτεται χρόνο με το χρόνο η αναπτυξιακή υστέρηση που ταλανίζει τη μισή Αττική.
Σε πρώτη φάση, αυτή η προσπάθεια θα ξεκινήσει με μόνο κριτήριο τις άμεσες ανάγκες. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Οι Δήμοι της Αττικής και η ΠΕΔΑ ως εκφραστής τους έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν τις ανάγκες αυτές σε ένα συνολικό πρόταγμα και έχουμε επίσης τους επιστημονικούς συνεργάτες για την κατάστρωση αυτού που μας λείπει τόσα χρόνια:
ενός συνολικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της σχετικής αναβάθμισης – υποβάθμισης περιοχών της Αττικής και την επεξεργασία των απαραίτητων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης, δημιουργίας υποδομών και διαμόρφωσης εστιών βιώσιμης ανάπτυξης.
Με αυτό το πνεύμα σας ζητώ να συνεργαστούμε, ΠΕΔΑ και Περιφέρεια Αττικής.
Να αποφασίσουμε τη μόνιμη συνεργασία μας σε επίπεδο Επιτροπών αλλά και Διοίκησης για το σχεδιασμό, τη χωροθέτηση, την υλοποίηση του σχεδίου αυτού. Ώστε τα έργα να μην επιλέγονται αποσπασματικά ή με κριτήριο τις καλύτερες προσβάσεις που μπορεί εγώ ας πούμε να έχω για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μου.
Και πέραν αυτού, που το θεωρώ το πλέον κρίσιμο ζήτημα και γι αυτό στάθηκα περισσότερη ώρα, να επεκτείνουμε τη συνεργασία αυτή των Επιτροπών μας και των Διοικήσεων μας, σε θέματα όπως η προστασία των ορεινών όγκων και του περιαστικού πράσινου, των θαλασσών και του αιγιαλού της Αττικής, της τουριστικής ανάπτυξης.
Αναφορικά με το κρίσιμο θέμα των απορριμμάτων, σε επιστολή σας προς τους Δήμους επισημάνατε τους βασικούς άξονες της πολιτικής που σχεδιάζετε για τη διαχείριση απορριμμάτων.
Την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ μέσα από δημόσια διαβούλευση, τη σταδιακή απομάκρυνση εγκαταστάσεων από τη Φυλή και την ακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων μέσω ΣΔΙΤ.
Προτείνετε δε την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και την ανάπτυξη τοπικών δράσεων στην κατεύθυνση της πρόληψης, διαλογής στην πηγή και επανάχρησης.
Θεωρώ ότι η ΠΕΔ Αττικής έχει και την πολιτική κατεύθυνση και την πρακτική δυνατότητα να εργαστούμε μαζί για τη συγκεκριμενοποίηση μιας πολιτικής μέσα στο γενικό πλαίσιο που περιγράφετε.
Σε όλα λοιπόν τα θέματα και τα επίπεδα. να δώσουμε το παράδειγμα, η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας και η νέα Διοίκηση της ΠΕΔΑ, ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τη διεκδικητική διάθεση και την κοινωνική ευαισθησία, με την αποτελεσματικότητα στο έργο και το σωστό σχεδιασμό. Στην επιτυχία του συνδυασμού αυτού πιστεύω ότι θα κριθούμε όλοι.»