Σελίδες

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Ο μύθος για μεγάλο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων για άλλη μια φορά καταρρίπτεται από την παρακάτω έρευνα.


Το πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων αλλά η παραγωγικότητά του που εμποδίζεται από παράγοντες όπως:
- Έλλειψη διαδικασιών και οργανογραμμάτων βάσει αυτών. Εξάλλειψη της ατέλειωτης γραφειοκρατίας και χαρτούρας
- Ανεκπαίδευτος κόσμος, ειδικά στις νέες τεχνολογίες, παρά τα εικονικά σεμινάρια που έγιναν και γίνονται κατά καιρούς
- Έλλειψη αξιολόγησης, τόσο των υφισταμένων από τους προϊστάμενους αλλά και το αντίστροφο
- Απαλλαγή από το σύνδρομο του καρεκλοκένταβρου - ισοβίτη αραχτού, που σε σύντομο χρονικό διάστημα περνάει από τον παλιό υπάλληλο στο νέο
- Η έλλειψη ατομικής ευθύνης. Πάντα καθαρίζει η "υπηρεσία" ή το σωματείο..κλπ