Σελίδες

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Αγίων Αναργύρων – Καματερού ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Με αριθμό 424
Ο Αντιδήμαρχος Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού


Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων περί αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων.

Την με αριθ. 314/2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο κ.Ελαιοτριβάρη Ιωάννη.

Την ανάγκη αντιμετώπισης τυχόν ζημιών σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους μας, οι οποίοι θα προσέλθουν άμεσα όταν τους ζητηθεί, προκειμένου να αντιμετωπισθούν συνέπειες έκτακτων καιρικών φαινομένων που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(Οι οποίοι θα κληθούν σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων)


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ
2 ΜΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ
3 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(Οι οποίοι θα κληθούν σε περίπτωση καταστροφών σε οικίες, καταστήματα,οδούς κλπ)


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΠΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΕΡΟΥ
5 ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Οι οποίοι θα κληθούν σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΕΚΕΤΕ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΟΣ
ΛΙΟΥΛΗ ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΟΣ
ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Οι οποίοι θα κληθούν σε περίπτωση καταστροφών σε οικίες, καταστήματα,οδούς κλπ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΜΩΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡ-ΓΟΣ
ΛΑΠΠΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑ-
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥ-ΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑ-ΠΕΥΤΡΙΑ
ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΔΙΑΣΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚ.ΒΟΗΘΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚ.ΒΟΗΘΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(Οι οποίοι θα κληθούν σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων)


α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Καρυπίδης Χάρης
2 Καπαρέλλη Μαρία
3 Καλή Ανδριάνα
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Οι οποίοι θα κληθούν σε περίπτωση καταστροφών σε οικίες, καταστήματα, οδούς κλπ)


α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Πολυζωγόπουλος Ιωάννης 2 Κίτσος Παντελής
3 Πηγουνάκη Ελπίδα
4 Πανάγου Ασιμήνα
5 Γερογιαννάκης Νικόλαος
6 Γεωργακοπούλου Σταυρούλα
7 Σύρμα Γεωργία
8 Ερμίδη Γεωργία
- Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα κληθεί το σύνολο του Προσωπικού, καθώς και όλο το προσωπικό των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου μας.

- Από τις παραπάνω Διευθύνσεις θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους και οι Διευθυντές καθώς και οι Προϊστάμενοι όλων των τμημάτων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ