Σελίδες

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΠΥ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Στη συγκέντρωση των εργαζομένων του ΕΟΠΠΥ στο κτίριο που στεγάζεται το ΙΚΑ Αγίων Αναργύρων συμμετείχαν ο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΠΥ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Στη συγκέντρωση των εργαζομένων του ΕΟΠΠΥ στο κτίριο που στεγάζεται το ΙΚΑ Αγίων Αναργύρων συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ΝίκοςΣαράντης και οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Ελαιοτριβάρης, Νίκος Παντελιάς και Γιάννης Ρέππας.
Ο Δήμαρχος Νίκος Σαράντης εξέφρασε την πλήρη στήριξη του Δήμου στους γιατρούς και εργαζόμενους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα και με το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 15 Οκτωβρίου. Η θέση του Δήμου είναι:
- ΟΧΙ στη διάλυση και το κλείσιμο των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Πολυ-ιατρεία, πρώην ΙΚΑ).
- Στήριξη της Δημόσιας και Δωρεάν Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας όλων των Ελλήνων.
- ΟΧΙ στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις γιατρών του ΕΟΠΥΥ
- Να μην αφαιρεθούν ειδικότητες από την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
- Πρόσβαση όλων στις δημόσιες δομές υγείας, ακόμη κι αν είναι άνεργοι ή ανασφάλιστοι.
Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ΝίκοςΣαράντης και οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Ελαιοτριβάρης, Νίκος Παντελιάς και Γιάννης Ρέππας.
Ο Δήμαρχος Νίκος Σαράντης εξέφρασε την πλήρη στήριξη του Δήμου στους γιατρούς και εργαζόμενους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα και με το ομόφωνο ψήφισμα του

Δημοτικού Συμβουλίου από τις 15 Οκτωβρίου. Η θέση του Δήμου είναι:
- ΟΧΙ στη διάλυση και το κλείσιμο των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Πολυ-ιατρεία, πρώην ΙΚΑ).
- Στήριξη της Δημόσιας και Δωρεάν Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας όλων των Ελλήνων.
- ΟΧΙ στη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις γιατρών του ΕΟΠΥΥ
- Να μην αφαιρεθούν ειδικότητες από την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
- Πρόσβαση όλων στις δημόσιες δομές υγείας, ακόμη κι αν είναι άνεργοι ή ανασφάλιστοι.