Σελίδες

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι από 6/12/2013 έως και 13/12/2013 ώρα 12η μεσημβρινή γίνονται οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 7.400 ανέργων σε δημόσιους φορείς.

Οι αιτήσεις γίνονται  αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ σε μια από τις εξής διευθύνσεις:
η
Στους ανωτέρω συνδέσμους θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες που πιθανόν να χρειαστείτε (προυποθέσεις, δικαιολογητικά, τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΑΕΔ κλπ).
Ειδικά για τον Δυτικό Τομέα Αθηνών, στον οποίον ανήκει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, οι προκηρυχθείσες θέσεις είναι οι παρακάτω:
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
46
ΔΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
11
ΔΕ
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
23
ΔΕ
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
24
ΔΕ
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
7
ΔΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
8
ΔΕ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
10
ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
10
ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
19
ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
2
ΠΕ/ΤΕ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΟΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
20
ΠΕ/ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
22
ΠΕ/ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
26
ΠΕ/ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
6
ΠΕ/ΤΕ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
3
ΤΕ
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
1
ΤΕ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
7
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
43
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
49
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
31
ΥΕ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ