Σελίδες

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 κάνουμε το πρώτο βήμα για την καταγραφή και σύνταξη του Master Plan του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης".

Αγαπητές/οι φίλοι
Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 κάνουμε το πρώτο βήμα για την καταγραφή  και σύνταξη του Master Plan του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης".
Η καταγραφή  βασίζεται στην εθελοντική δουλειά, θα γίνει υπό την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος και του  Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών ΕΜΠ υπό την εποπτεία του Προέδρου και του ΔΣ.

Σε αυτή μπορούν να λάβουν μέρος όσες/όσοι θέλουν, με βασικές τεχνικές ή γεωπονικές γνώσεις.  Φοιτητές, τεχνίτες, επιστήμονες, εθελοντές δήμων, φορέων, των οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στο Πάρκο ή στην ευρύτερη περιοχή. Εκτιμούμε ότι θα έχει διάρκεια τριών μηνών. 

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 θα συναντηθούμε στην αίθουσα συσκέψεων του ΔΣ στις 11.00. Θα περπατήσουμε τους χώρους σε μία πρώτη αναγνωριστική βόλτα. 
Στη συνέχεια, στις 15.00-17.00 στην ίδια αίθουσα θα οργανωθεί ένα μικρό σεμινάριο οδηγιών για τους συμμετέχοντες,  θα δοθούν κατευθύνσεις και θα γίνει το πρώτο μοίρασμα της δουλειάς.  Εκεί θα δηλώσουμε τη συμμετοχή  μας και θα εξηγήσουμε τις απαιτήσεις της δουλειάς. 
Όσοι/ες δεν έχετε δυνατότητα να έλθετε από το πρωί είστε ευπρόσδεκτοι στο σεμινάριο.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή και μπορεί να σταλεί σε όποιον άλλον νομίζετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. 

Επισυνάπτεται το πρώτο περίγραμμα της δράσης αυτής όπως κατατέθηκε στο ΔΣ του Πάρκου.

Nikos Belavilas

1ο Πρακτικό συνάντησης της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση Σχεδίου Γενικής Διάταξης (Master Plan) για το Πάρκο Τρίτση.
Στα πλαίσια της ομάδας εργασίας που ορίστηκε με την απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση, και επιφορτίστηκε με την εκπόνηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης (Master Plan) για τον χώρο, έγινε μία πρώτη συνάντηση στις 23.11.2016. Παρόντες ήταν οι Ν. Μπελαβίλας και Κ. Σερράος, όπως επίσης και ο πρόεδρος του Φορέα Ι. Πολύζος.

Η ομάδα συζήτησε την απαίτηση του νόμου για εκπόνηση και θεσμική έγκριση ενός συνολικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης (Master Plan) για το Πάρκο Τρίτση, αλλά και την αναγκαιότητα αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατόν για λόγους επιτυχούς διαχείρισης του χώρου που βρίσκεται στην αρμοδιότητα του Φορέα.
Η ομάδα εργασίας κατέληξε στην ανάγκη συγκρότηση μιας κατά το δυνατόν διεπιστημονικής ολιγομελούς ομάδας μελέτης, με την επιστημονική και οργανωτική στήριξη και τον συντονισμό του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος και του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Η ομάδα αυτή θα αναλάβει το έργο της εκπόνησης του Σχεδίου Γενικής Διάταξης του Πάρκου Τρίτση μέσα σε χρονικό ορίζοντα ενός περίπου εξαμήνου από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί και θα ξεκινήσει να εργάζεται.
Η μελετητική αυτή εργασία θα έχει τρία στάδια.
Στο πρώτο στάδιο, η ομάδα μελέτης θα συλλέξει και θα αποδελτιώσει το υφιστάμενο υλικό που αφορά, α) θεσμικά κείμενα που συνδέονται με τη ρύθμιση του χώρου του Πάρκου, β) καταγραφή δεδομένων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του Πάρκου, γ) υφιστάμενες μελέτες, σχέδια και λοιπές καταγραφές, δ) στοιχεία που κατά το δυνατόν αποσαφηνίζουν το καθεστώς χρήσης του χώρου του Πάρκου, όπως επίσης και ε) κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί αναγκαίο στην πορεία της μελέτης.
Στο δεύτερο στάδιο, η ομάδα μελέτης θα προχωρήσει στη σύνταξη ενός Σχεδίου Γενικής Διάταξης όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, του χώρου αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση, στο οποίο θα καταγράφονται και θα καθορίζονται με σαφήνεια τα εξής στοιχεία: α) όριο του χώρου και της αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση, β) προσβάσεις / είσοδοι προς το Πάρκο Τρίτση, γ) περιοχές του Πάρκου που ενδεχομένως διέπονται από σαφή παραχώρηση χρήσης προς τρίτους φορείς, δ) κτιριακές εγκαταστάσεις, υπάρχουσες και προβλεπόμενες χρήσεις τους, ε) επιφάνειες νερού, στ) γεωργικές καλλιέργειες, ζ) δασώδεις εκτάσεις, η) χέρσες εκτάσεις κατάλληλες για πολλαπλές υπαίθριες χρήσεις, θ) δίκτυο εσωτερικών μετακινήσεων για πεζούς, ποδήλατα και υπηρεσιακά οχήματα, ι) διαδρομή εσωτερικής σιδηροδρομικής γραμμής κ) περιοχές σημαντικών τεχνικών υποδομών του Πάρκου και λ) κάθε άλλο στοιχείο χωρικού ενδιαφέροντος που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της μελέτης.
Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, η ομάδα μελέτης θα προχωρήσει στην νομοτεχνική επεξεργασία ενός συνοπτικού κειμένου προς έγκριση με Υπουργική Απόφαση, από τον αρμόδιο εποπτεύοντα Υπουργό, η οποία θα συνοδεύεται και από τα αναγκαία χαρτογραφικά διαγράμματα και θα κατοχυρώνει το περιεχόμενο του Σχεδίου Γενικής Διάταξης, θέτοντας σαφείς κανόνες χρήσης και διαχείρισης του χώρου αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση.