Σελίδες

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Σκουρλέτης: 213 εκατ. ευρώ για εξόφληση οφειλών προς OTA

Με την έγκριση καταβολής ποσού ύψους 213.875.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η εξόφληση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους δύο ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη.
Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση της απόδοσης της τελευταίας δόσης, για την εξόφληση όλων των οφειλών του Ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί  το 2009.
Ταυτόχρονα, όπως τονίζει το υπουργείο Εσωτερικών, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά ποσό ύψους 213.875.000 ευρώ, στο πλαίσιο της από 22 Μαΐου 2009 Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1828/1989 και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν».
Τα ποσά που θα πιστωθούν στους δικαιούχους Δήμους, διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών καθώς και για τις επενδυτικές δραστηριότητες έργων των Δήμων της χώρας, Ωστόσο, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά την κρίση τους.
Η συγκεκριμένη δόση αποτελεί την τελευταία από τις 8 ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπονταν να αποδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009.
www.aftodioikisi