Σελίδες

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Δευτέρα 11 Ιουλίου – Ξεκινούν οι αιτήσεις Εως την Τετάρτη 20 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι,για την κοινωφελή εργασία στους δήμους-Κριτήρια και Ειδικότητες

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για την κοινωφελή εργασία σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας, η οποία σε πρώτη φάση αφορά 3.737 ανέργους.
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα μπορούν από τις 12 το μεσημέρι της 11ης Ιουλίου και μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Ιουλίου να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν και μόνο Δήμο και για μία
και μόνο ειδικότητα.
Για πρώτη φορά, οι 3.737 ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμματα για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).
Κριτήρια μοριοδότησης
Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνεται για πρώτη φορά το κριτήριο της εντοπιότητας, προκειμένου να πριμοδοτούνται οι δημότες των περιοχών με υψηλή μακροχρόνια ανεργία. Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής:
· Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
· Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
· Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω
· Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
· Ηλικία
· Αριθμός ανήλικων τέκνων
· Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
· Εντοπιότητα
Ειδικότητες 
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητεςδιοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
Για πρώτη φορά, τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας.
Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.
Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.
Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.
«Τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σχεδιάστηκαν με επίκεντρο τον άνεργο και με στόχο την επανένταξη του στην αγορά εργασίας». δήλωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου και πρόσθεσε:
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης ρητά είχε δηλώσει ότι οι δράσεις κοινωφελούς εργασίας δεν μπορούν να συνεχιστούν, διότι δεν υποστηρίζουν την επαναφορά των ανέργων στην αγορά εργασίας. Οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση και όχι για την κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου. Μετά από συντονισμένες και συστηματικές προσπάθειες καταφέραμε να συμφωνήσουμε με την Επιτροπή όχι μόνο για την αναγκαιότητα της συνέχισης των προγραμμάτων αλλά και για τη χρονική επέκτασή τους από 5 στους 8 μήνες. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι δήμοι θα ανταποκριθούν στο νέο σχεδιασμό του προγράμματος ώστε να συνεχιστούν τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και τα επόμενα χρόνια».

http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-se-17-demous-epiblepontes-phoreis-thylakes-ypseles-anergias-symperilambanomenes-tes-katartises                                                                           
 1. ΠΕ-ΤΕ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 2. ΥΕ / ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 3. ΔΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 4. ΔΕ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Α΄ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 5. ΔΕ / ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ / 15 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 6. ΔΕ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ / 4 /ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 7. ΔΕ / ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / 12 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 8. ΔΕ / ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 9. ΔΕ / ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ / 5 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 10. ΔΕ / ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / 4 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 11. ΔΕ / ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 12. ΔΕ / ΠΛΑΚΑΔΩΝ / 10 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 13. ΔΕ / ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 14. ΔΕ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 15. ΔΕ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ) / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 16. ΔΕ / ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 17. ΠΕ / ΓΕΩΠΟΝΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 18. ΠΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 19. ΠΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 20. ΠΕ / ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 21. ΠΕ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 22. ΠΕ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 23. ΠΕ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 24. ΠΕ / ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 25. ΤΕ / ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ / 5 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 26. ΤΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 27. ΤΕ / ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 28. ΤΕ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 29. ΤΕ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 30. ΤΕ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / 3 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 31. ΤΕ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 32. ΤΕ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 33. ΤΕ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 34. ΤΕ / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ / 1 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 35. ΠΕ-ΤΕ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / 6 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 36. ΥΕ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / 48 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 37. ΥΕ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / 23 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 38. ΥΕ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / 23 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 39. ΥΕ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / 2 / ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ