Σελίδες

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Εκτός αύξησης ορίων ηλικίας οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Καθαριότητας Ο.Τ.Α.

Οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. με ασφάλιση ΙΚΑ δύνανται να πάρουν σύνταξη με τα παλιά όρια ηλικίας, καθώς εξαιρέθηκαν από το νέο νόμο, που προβλέπει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.  

Έτσι, άνδρες και γυναίκες που εργάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε Υπηρεσίες Καθαριότητας συνταξιοδοτούνται από τα 58.