Σελίδες

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

"Η ανάληψη των καθηκόντων μας γίνεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον τόπο, και είναι κοινή μας επιδίωξη να συνεχιστεί αυτή η μακρόχρονη παράδοση ώστε να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό Όμιλο που θα πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και διεθνώς", αναφέρουν σε κοινό τους μήνυμα στους εργαζόμενους τουομίλου της Εθνικής Τράπεζας η νέα πρόεδρος Λούκα Κατσέλη και ο νέος διευθύνων σύμβουλος Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

"Το Ανθρώπινο Δυναμικό, όλες και όλοι εσείς, αποτελείτε το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της Τράπεζας και του Ομίλου μας. Είστε οι σταθεροί μας συνεργάτες, που με τον επαγγελματισμό, την υψηλή κατάρτιση και την αφοσίωσή σας, θα συμβάλλετε καθοριστικά, ώστε να φέρουμε σε πέρας το έργο μας" αναφέρουν στο κοινό τους μήνυμα.
Η Εθνική Τράπεζα και ο Όμιλος σύμφωνα με την νέα διοίκηση έχουν ως στόχο:
• να εξακολουθήσουν να είναι κερδοφόροι, δυναμικοί και φερέγγυοι προς όφελος τόσο των Μετόχων, Πελατών και Εργαζομένων όσο και του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.
• να συνεχίσουν να είναι πρότυπο χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης με διαφάνεια, λογοδοσία, στηριζόμενοι σε ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου και αποτελεσματικής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.
• να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, χρηματοδοτώντας και στηρίζοντας βιώσιμες επιχειρήσεις που μπορούν να επανεκκινήσουν την οικονομία, να ενισχύσουν στις εξαγωγές, να τονώσουν τις επενδύσεις και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας στη χώρα.
• να συνεχίσουν και να διευρύνουν την τεράστια παράδοση και παρακαταθήκη στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.


Read more: