Σελίδες

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015

άλλο Πρόεδρος μιας άτυπης επιτροπής και άλλο Πρόεδρος του Πάρκου.

Το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης παραχωρήθηκε με νόμο στον ΑΣΔΑ παρά την αντίθεση πολλών Δήμων και του δικού μας οι οποίοι ζητούσαν να παραχωρηθεί στην Περιφέρεια δημιουργώντας ένα διαβαθμιδικό σύνδεσμο.. Κατόπιν αυτού ο ΑΣΔΑ όρισε μια επιτροπή καταγραφής των προβλημάτων και το συντονισμό της παράδοσης του Πάρκου στο φορέα που ακόμα δεν έχει παραλειφθεί.
 Δυστυχώς με την σύσταση της άτυπης επιτροπής του κ. Παχατουρίδη αναπροσδιορίστηκαν κάποιοι ως Πρόεδροι του Πάρκου. Ένα Πάρκο που δεν έχει παραλειφθεί ακόμα από τον ΑΣΔΑ και μάλλον δεν πρόκειται να παραδοθεί.
Σε όλες τις επιτροπές για την εύρυθμη λειτουργία τους ορίζεται κάποιος ως Πρόεδρος.  

Για τη σωστή ενημέρωση των φίλων του πάρκου άλλο Πρόεδρος μιας άτυπης επιτροπής και άλλο Πρόεδρος του Πάρκου.http://mavroidakosioannis.blogspot.gr/2015/02/blog-post_76.html