Σελίδες

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Έναρξη των Σχολών Γονέων O Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού σε συνεργασία με το ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου θέτει σε λειτουργία τις Σχολές Γονέων,


O Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού σε συνεργασία με το ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει σε λειτουργία τις Σχολές Γονέων, στο πλαίσιο των οποίων θα αναπτυχθούν πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα με τις  εξής θεματικές:
1. Σύγχρονη οικογένεια
2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας
3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης
4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα
5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
Ο στόχος της  λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών είναι η ενημέρωση και η στήριξη των γονέων σε θέματα που αφορούν το σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως η βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, η προαγωγή γνώσεων σχετικά με τις ψυχοκοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών, η ενημέρωση τους για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, η ψυχολογική υποστήριξη γονέων των ατόμων με ειδικές ικανότητες, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η ενημέρωση σε θέματα υγείας κ.α. 
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τακτικές συναντήσεις 50 και 25 ωρών και απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικότητας, ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ικανότητες, εκπαιδευτικούς, άτομα τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για τη συμμετοχή στα ολιγομελή (16-18 άτομα)τμήματα των Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Κοινωνική Υπηρεσία (τηλ. 213 2039921), καθώς και  στα σχολεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.