Σελίδες

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ

Συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα η επίσκεψη των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Δημοτικό Λαχανόκηπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων.
Ο σκπός αυτών των επισκέψεων είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών με τις βολογικές καλλιέργειες, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η σημασία των καλλιεργειών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών πόλεων.

Στα πλαίσια των επισκέψεων οι μαθητές φύτεψαν αρωματικά φυτά και παράλαβαν από ένα φυτό που φύτεψαν οι ίδιοι με την βοήεια του προσωπικού του λαχανόκηπου. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών συνεχίζονται με επισκέψεις και άλλων σχολείων.