Σελίδες

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Εκλογές ΠΕΔΑ: Το κείμενο Αρχών της «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Τέσσερις Δήμαρχοι - Αγίων Αναργύρων-Καματερού & Πρόεδρος της ΠΕΔΑ Νίκος Σαράντης, Μοσχάτου-Ταύρου & Μέλος της Ε.Ε. της ΠΕΔΑ, Ανδρέας Ευθυμίου, Αγίας Βαρβάρας & Μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔΑ, Γιώργος Καπλάνης και Νέας Σμύρνης, Σταύρος Τζουλάκης - και ο Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων & Μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔΑ, Γιώργος Μπρούλιας, συνυπογράφουν τις Αρχές της Πρωτοβουλίας «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», ενόψει των επικείμενων Εκλογών για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ).
Το κείμενο
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ανάμεσα στα προβλήματα και τις δυσκολίες του σήμερα και τις προκλήσεις και τις δυνατότητες του αύριο.
Σε μια εποχή που τίποτε δεν είναι ίδιο με πριν, που η ζωή όλων μας έχει αλλάξει, εμείς θέλουμε να αφήσουμε στην άκρη τα λάθη και τις αδυναμίες του παρελθόντος και κρατώντας όλα τα θετικά της συλλογικής μας διαδρομής να αναζητήσουμε τις σύγχρονες νέες συνθέσεις και συναινέσεις. Ώστε να προσφέρουμε στις τοπικές μας κοινωνίες την αναγκαία αισιοδοξία, ελπίδα και προοπτική.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσουμε μια νέα Αυτοδιοικητική Ενότητα στην Αττική με όρους αυτονομίας από την κεντρική πολιτική σκηνή. Μια Αυτοδιοικητική Ενότητα προοδευτική, συλλογική, συγκροτημένη με πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης.
Γιατί αντιλαμβανόμαστε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως πυλώνα της δημοκρατίας με διακριτό θεσμικό ρόλο, ο οποίος υπερβαίνει τα κομματικά όρια και τις εξαρτήσεις.
Γιατί συναισθανόμαστε την ευθύνη που συλλογικά έχουμε αναλάβει απέναντι στις τοπικές μας κοινωνίες. Με πλήρη συνείδηση της γενικευμένης κρίσης αξιοπιστίας των θεσμών, αυτοδεσμευόμαστε για ένα άλλο, κοντινότερο στον άνθρωπο, μοντέλο Διοίκησης που θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και δυσκολίες. Η Πολιτεία εξακολουθεί να στερεί από τους Δήμους τους πόρους και τα θεσμικά εργαλεία που στηρίζουν το αναντικατάστατο έργο τους για την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή. Αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός της Αυτοδιοίκησης μάλιστα εντείνεται με τους ασφυκτικούς ελέγχους κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων. Έτσι όμως αναιρείται η δυνατότητα να εκφραστεί η πολιτική βούληση των κατοίκων όπως αυτή εκφράζεται με την επιλογή που κάνουν στις δημοτικές εκλογές και τελικά καταλύεται το Αυτοδιοίκητο των τοπικών κοινωνιών κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 του Συντάγματος.
Η Αυτοδιοίκηση κινείται μέσα στο δυσμενές κοινωνικό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης αλλά και των άδικων για τα ασθενέστερα στρώματα οικονομικών πολιτικών που ασκούνται. Αυτή η κοινωνική πραγματικότητα επιβαρύνει τη λειτουργία των Δήμων και αντικειμενικά αυξάνει το φορτίο τους.
Μέσα στο συνολικό αυτό πλαίσιο εμείς:
Θέλουμε η παρέμβαση και το έργο της Αυτοδιοίκησης να έχουν σαφές προοδευτικό πρόσημο. Όχι κατ’ απονομή από την κομματική ταυτότητα του καθενός αλλά επί της ουσίας, δηλαδή σαν έκφραση συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων που είναι σταθερά στο πλευρό των κατοίκων και δεν διστάζουν να συγκρουστούν με μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα ή τις επιλογές της κεντρικής εξουσίας.
Όπως επίσης θέλουμε και αδιαπραγμάτευτα επιλέγουμε να έχουμε σαφές δημοκρατικό πρόσημο. Δεν υπάρχουν για μας περιθώρια ανοχής σε συμπεριφορές και πρακτικές που δια πράξεων ή παραλείψεων επιτρέπουν την επώαση του αυγού του φιδιού, που μεταφέρουν την εξουσία στους δρόμους των πόλεων από τις εκφράσεις της δημοκρατικά οργανωμένης πολιτείας στις οργανωμένες βίαιες μειοψηφίες.
Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, αλλά αρνούμαστε την απορρύθμιση της. Στόχος των αλλαγών που θεωρούμε αναγκαίες είναι η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας, η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, η αποτελεσματικότερη στήριξη των ωφελούμενων από τις δομές μας πολιτών. Στην προσπάθεια αυτή βλέπουμε τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ ως συνεργάτες μας, αναγνωρίζουμε τις θυσίες που κι αυτοί έχουν υποστεί και προσβλέπουμε στην εποικοδομητική συνεργασία μας.
Επιδιώκουμε την ανάδειξη ενός συγκεκριμένου λόγου και προτάσεων πολιτικής πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μητροπολιτικής περιοχής Αθηνών – Πειραιώς και της Περιφέρειας Αττικής. Άποψη μας είναι ότι η ΠΕΔ Αττικής πρέπει να παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου για την Αττική, συγκεντρώνοντας και εκφράζοντας προτάσεις των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών.
Κεντρικές ιδέες του σχεδιασμού για τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας στις οποίες θα συμβάλλει η ΠΕΔ Αττικής πρέπει να είναι: Η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την αστική ανάπλαση και πολεοδομική ανασυγκρότηση σημείων και συνοικιών σε όλη την έκταση της μητροπολιτικής περιοχής. Η ισομερής ανάπτυξη όλων των Δήμων με σωστή αξιοποίηση των επιμέρους συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Αλλά και η περαιτέρω ανάδειξη και ισχυροποίηση των πόλων οικονομικής δραστηριότητας με εθνική ή και διεθνή εμβέλεια.
Η βελτίωση του ισοζυγίου πρασίνου και του ποσοστού ελεύθερων χώρων σε κάθε πόλη. Η αποφυγή δημιουργίας εστιών κοινωνικού αποκλεισμού μέσα στον οικιστικό ιστό με την ενίσχυση της διαφοροποίησης στην πληθυσμιακή σύνθεση και την διευκόλυνση της κοινωνικής και επαγγελματικής κινητικότητας.
Οι Δήμοι της Αττικής έχουν αυξημένες υποχρεώσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, που είναι αποτέλεσμα των ειδικών κοινωνικών προβλημάτων που συσσωρεύονται σε ένα μητροπολιτικό κέντρο, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική για το περιβάλλον, που ασκείται μέσα σε συνθήκες έλλειψης χώρων πρασίνου και υπέρμετρης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Διεκδικούμε από την Πολιτεία τον συνυπολογισμό αυτών των παραμέτρων στην κατανομή των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ.
Πέραν του μητροπολιτικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας, η Αττική περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό περιαστικών και νησιωτικών Δήμων. Η προστασία και αναδάσωση των ορεινών όγκων της Αττικής, η ορθολογική, πάνω σε στέρεες βάσεις και με διασφάλιση των αναγκαίων υποδομών ανάπτυξη των περιαστικών Δήμων της Αττικής αποτελεί προϋπόθεση για ένα καλύτερο μέλλον για την Περιφέρεια μας. Η προστασία των παραλιών, των υδάτων, του Σαρωνικού, Κορινθιακού και Ευβοϊκού Κόλπου θα διασφαλίσουν όχι μόνον την ποιότητα της ζωής μας αλλά και την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στην Αττική. Θέλουμε στα θέματα αυτά η φωνή των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και της ΠΕΔ Αττικής ως συλλογικού εκφραστή τους να είναι δυνατή και να εισακουστεί από την κεντρική εξουσία.
Στόχοι μας είναι:
- Η προστασία του κύρους και της λειτουργίας των Αυτοδιοικητικών θεσμών.
- Η προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, που όλο και περισσότερο πέφτει στους ώμους των Δήμων.
- Η αποφασιστική συμμετοχή των Δήμων στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.
- Η διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πολιτών που απαραίτητη προϋπόθεση έχει την κάλυψη των βασικών αναγκών της Αυτοδιοίκησης σε πόρους, μέσα και προσωπικό.
- Η υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης.
- Η απόδοση των συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένων πόρων της Αυτοδιοίκησης.
- Η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης ως εργαλείο για έναν δημοκρατικό και αποτελεσματικό προγραμματισμό της δράσης της, με πλήρη διαφάνεια και διαρκή λογοδοσία. Η κατάργηση του Παρατηρητήριου.
- Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ της Αττικής, που μόνον οριακά επαρκεί για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Η κατάργηση των συνθηκών εργασιακής επισφάλειας στους Δήμους.
- Η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών και της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.
- Η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελος του πολίτη.
- Η αντιμετώπιση των ελλείψεων και αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Αυτοδιοίκηση.
Η αποτελεσματική διεκδίκηση των στόχων μας μέσα από το θεσμικό όργανο της ΠΕΔ Αττικής προϋποθέτει μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ μας, ειλικρινή οριοθέτηση των στόχων και των δυνατοτήτων μας, στενή συνεργασία με τους εργαζόμενους στον χώρο που κι αυτοί δοκιμάζονται, ενότητα με τους πολίτες που ωφελούνται από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες μας.
Ώστε να συνεχιστεί πιο αναβαθμισμένη η προσπάθεια της ΠΕΔ Αττικής τα προηγούμενα χρόνια, που υπερασπιστήκαμε όσες φορές χρειάστηκε τα δίκαια της Αυτοδιοίκησης και το συμφέρον των πολιτών. Να προωθήσουμε τις διεκδικήσεις των Δήμων απαλλαγμένοι από ταλαντεύσεις και αμφισημίες που μας ταλαιπώρησαν κάποιες στιγμές στο παρελθόν.
Να στηριχθούν όλοι οι Δήμοι της Αττικής για να είναι πρωτοπόροι στην καινοτομία, πρωταγωνιστές στην προάσπιση των δημόσιων αγαθών, εργαστήρια της τοπικής δημοκρατίας και της ουσιαστικής συμμετοχής.
Να κατακτήσουμε μια νέα, ουσιαστική και αντιγραφειοκρατική λειτουργία της ΠΕΔ Αττικής με προτεραιότητα στην προωθητική σύνθεση των απόψεων και τη δημιουργική συναίνεση με Αυτοδιοικητικά κριτήρια.
Να ανοίξουν με πρωτοβουλία της Αυτοδιοίκησης νέοι δρόμοι για την τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα, τη στήριξη της απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας και της "νέας φτώχειας", την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το ΣΕΣ 2014-2020.

Συνεχίζουμε αταλάντευτοι στις αρχές και τις αξίες μας και ταυτόχρονα κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Για μια Αυτοδιοίκηση που θα πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια για δημοκρατική, προοδευτική, αναπτυξιακή διέξοδο από την κρίση. Για να ενισχύσουμε πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, στη δημοκρατία, στη δική τους συμμετοχή και εκπροσώπηση. Για να ανταποκριθούμε με αίσθημα ευθύνης στην πρόσφατη εντολή των τοπικών μας κοινωνιών και στις υποχρεώσεις μας προς κάθε κάτοικο της Αττικής.»     http://www.epoli.gr/