Σελίδες

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΑ, ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ


Εκφράζω την αντίθεσή στην πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των εργαζομένων στους ΟΤΑ. 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, το 15% των υπαλλήλων κάθε οργανικής μονάδας πρέπει υποχρεωτικά να λάβει αρνητική αξιολόγηση. Όμως η έννοια της αξιολόγησης στηρίζεται στην αποτίμηση της ατομικής αξίας και των προσωπικών ικανοτήτων κάθε υπαλλήλου και δεν επιδέχεται ποσοστώσεις. Όπως επισήμανε και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, με τη λογική των ποσοστώσεων καταστρατηγείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας. Θα προσέθετα μάλιστα ότι με τη λογική των ποσοστώσεων τιμωρούνται οι σωστά και αποδοτικά οργανωμένες δημόσιες υπηρεσίες, γιατί ακόμη και στην καλύτερη από αυτές, το 15% των υπαλλήλων πρέπει να αξιολογηθεί αρνητικά.
Επίσης, διαφωνώ απολύτως με τη σύνδεση της διαδικασίας αξιολόγησης με διαθεσιμότητες και απολύσεις. Η αξιολόγηση των εργαζομένων έχει στόχο τη σωστή και αποτελεσματική αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, η οποία πρέπει να στηριχτεί στη συνεργασία και δημιουργική αξιοποίηση των εργαζόμενων.