Σελίδες

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανέργων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ «ΑΤΤΙΚΑΙΝ»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανέργων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ «ΑΤΤΙΚΑΙΝ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Α.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» καλεί τους ενδιαφερόμενους ανέργους που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής, με προτεραιότητα στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση «ΑΤΤΙΚΑΙΝ». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν την επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 78 ανέργων, με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΑΙΝ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα παρακάτω σημεία:

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


® ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., Φερών 16, Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας)

Τηλέφωνο: 210 8838540 (Δρανδάκη Αννίκα), ώρες : 10:00 – 16:00

® ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Κοινωνική Υπηρεσία, Λεωφόρος Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, Αγ. Ανάργυροι

Τηλέφωνο: 213 2039921 (Τσιαμπόκαλου Ελένη), ώρες: 08:30-14:30


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

Νέοι επιστήμονες (Μηχανικοί, Περιβαντολόγοι, Οικονομολόγοι, Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χημικοί, Απόφοιτοι πληροφορικής, κλπ, με προϋποθέσεις )
Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα

Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους μέσω των δράσεων του έργου, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος με συνεχή επαγγελματική και επιχειρηματική καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας, προκειμένου να προχωρήσουν στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης (ατομικής ή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης) ή να προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες τοπικές επιχειρήσεις, ή ακόμη και να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα (ανάπτυξη επιχειρηματικού Σχεδίου).

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και λήγει τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014.


* Το πρόγραμμα υλοποιεί η Α.Σ. «ΑΤΤΙΚΑΙΝ» που απαρτίζεται από τους φορείς: Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (Συντονιστής Α.Σ.), Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας Παντείου Πανεπιστημίου μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης, Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.”, Φ.Θ. Γεωργακέλλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. “Stratego”.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
“ΑΤΤΙΚΑΙΝ”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος με διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΑΙΝ” για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των κατοίκων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.


Για τον λόγο αυτόν ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/νες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.


Τι είναι το ΤΟΠΣΑ "ΑΤΤΙΚΑΙΝ”

Βασικός στόχος του έργου «ΑΤΤΙΚΑΙΝ» είναι η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 78 νέων επιστημόνων και ανέργων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, αλλά και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.

Οι δράσεις που προβλέπει το έργο εξελίσσονται συνδυαστικά και με οργανική λειτουργικότητα στα πεδία την υποστήριξης, της ενδυνάμωσης και της επαγγελματικής ένταξης των ωφελουμένων και της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται;
Το ΑΤΤΙΚΑΙΝ απευθύνεται σε όσους:

® είναι Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή

® είναι Νέοι επιστήμονες (Μηχανικοί, Περιβαντολόγοι, Οικονομολόγοι, Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χημικοί, Απόφοιτοι πληροφορικής, κλπ, με προϋποθέσεις ) ή

® είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα

Πως μπορείς να ωφεληθείς από το ΑΤΤΙΚΑΙΝ
Από την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΑΙΝ μπορείς να αποκτήσεις:

· ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ επιμόρφωση και πιστοποίηση στη βασική ικανότητα: «Αίσθημα πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας», σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ERF)

· ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο αντικείμενο «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις»

· ΔΩΡΕΑΝ επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη καθ ’όλη την διάρκεια του προγράμματος!

· ΔΩΡΕΑΝ ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της ατομικής σου επιχείρησης

· ΔΩΡΕΑΝ ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της κοινωνικής επιχείρησης που θα συμμετέχεις

· ΔΩΡΕΑΝσυμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας της επιχείρησής σου!

· ΔΩΡΕΑΝσυμμετοχή σε δίκτυο νέων επιχειρηματιών για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας!

Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα του ΑΤΤΙΚΑΙΝ

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασία μέσα από τις προβλεπόμενες δράσεις του «ΑΤΤΙΚΑΙΝ» οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση:

* να αποκτήσουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων στις οποίες θα προωθηθούν προς απασχόληση

* να αποκτήσουν δωρεάν το δικό τους ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, κάτι που θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα

* να ιδρύσουν ατομική επιχείρηση στο αντικείμενο επιλογής τους

* να συμμετέχουν σε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στο αντικείμενο επιλογής τους
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους από τη Τετάρτη 12/02/2014 έως τη Τετάρτη 12/03/2014, στα παρακάτω σημεία:
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε., Φερών 16, Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας)
Τηλέφωνο: 210 8838540 (Δρανδάκη Αννίκα), ώρες : 10:00 – 16:00
2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Κοινωνική Υπηρεσία,
Λεωφόρος Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, Αγ. Ανάργυροι
Τηλέφωνο: 213 2039921 (Τσιαμπόκαλου Ελένη), ώρες: 08:30-14:30Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα κάτωθι Δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύουν την Αίτηση συμμετοχής:

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Άνεργοι, Νέοι Επιστήμονες, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ):
1.Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος που να βεβαιώνει τον τόπο κατοικίας του, ή φωτοτυπία λογαριασμού, ηλεκτρισμού, ή τηλεφωνίας, ή ύδρευσης στο όνομα του αιτούντος)

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το οικονομικό έτος 2013 (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες)


2.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Α. Για τους ΑΝΕΡΓΟΥΣ:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)

Β. Για τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ*:
1. Έναρξη Επιτηδεύματος
2. Βεβαίωση μεταβολής έδρας (εάν απαιτείται)

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ

4. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους που έγινε η έναρξη δραστηριότητας

6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)


Γ. Για τους ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ* :

1. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ ή Φωτοτυπία του βιβλιαρίου με θεώρηση σε ισχύ

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013 (Θα πρέπει το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες να μην υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος).


3. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Άνεργοι, Νέοι Επιστήμονες, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ):

1. Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

2. Αντίγραφο πιστοποίησης ΤΠΕ

Διαδικασία επιλογής

Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων κάθε αίτησης (απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση). Κατόπιν οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από ειδική ομάδα που θα συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Υποδοχής.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Επιλογής των ωφελουμένων που θα αποτελείται από εκπροσώπους των εταίρων της Α.Σ, η οποία θα κάνει και την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.

Εταίροι της Α.Σ.

v Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία(Συντονιστής Α.Σ.)

v ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

v ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Ε. Α.Ε.

v ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

v Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.”

v Φ.Θ. Γεωργακέλλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. “Stratego”


Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του εν λόγω έργου.