Σελίδες

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Δήλωση Προέδρου "Κοινωνικής Συμφωνίας" Λούκας Τ. Κατσέλη για Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Η υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αναδεικνύει και επιβεβαιώνει την ύπαρξη και λειτουργία ενός ανεξέλεγκτου κλειστού κυκλώματος εξουσίας.  Τραπεζικοί, σε συνεργασία με πολιτικούς και «επιχειρηματικούς» παράγοντες, λειτουργούν χωρίς καμία πραγματική εποπτεία κάτω από το μανδύα αδιαφανών  τραπεζικών πρακτικών και στην πραγματικότητα υπεξαιρούν τους πόρους της χώρας.

Η λειτουργία αυτή έχει υποσκάψει όλες τις αναπτυξιακές προοπτικές αφού οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών δεν χρησιμοποιούνται για να γίνουν πραγματικές  επενδύσεις αλλά καταλήγουν σε προσωπικούς λογαριασμούς «ημετέρων».

Η αναποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της Τράπεζας της Ελλάδας και του ΣΔΟΕ συμβάλουν στη διατήρηση αυτών των πρακτικών και φαινομένων.

Τα πρόσφατα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής, υπογραμμίζουν για μια ακόμη φορά την επιτακτική ανάγκη – για την οποία κατ΄ επανάληψη έχω μιλήσει και κάνει προτάσεις - ριζικής ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης του τραπεζικού συστήματος που θα υποστηρίζει  υφιστάμενες και νέες παραγωγικές δραστηριότητες αλλά   θα λειτουργεί με διαφάνεια  στο πλαίσιο αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών.