Σελίδες

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 23η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 17-01-2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                                                     Αρ.Πρωτ. 2269
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα
Τ.Κ. 13561
Τηλ. 213-2039914-915                                                     
Πληροφορίες: Ε. Καλτσά - Π. Ζάρας                       
E-mailzaras@0087.syzefxis.gov.gr &                          
kaltsa@0087.syzefxis.gov.gr                                                            
                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και
                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
1. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
  17ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
2. ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  18. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
19. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5. ΔΡΟΣΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6ΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
7ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8ΣΤΙΓΚΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
24. ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9. ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
25. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
10.ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
27. ΔΑΝΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
12.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
28. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13.ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΤΡΙΓΚΑ ΝΙΚΗ
14.ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15.ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
31. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16.ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝ.
Α. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                                                
1.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                 
2.ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                                 
Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  την 23η  Ιανουαρίου    2014, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  συνημμένα  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.


                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                                                       ΖΗΣΗΣ    ΠΟΤΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 23-01-2014   ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ με Αρ. Πρωτ. 2269 /17.01.2014  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1.  
Έγκριση τελικού Σχεδίου «Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων».


 1.  
Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014.

 1.  
Έγκριση υποβολής  πρότασης πράξης  με τίτλο «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού»  στα πλαίσια της Πρόσκλησης
59/24-12-2013 του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε


 1.  
Τροποποίηση επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην Πολεοδομική Ενότητα 1-Κέντρο Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

 1.  
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στους Αγίους Αναργύρους».

 1.  
Παράταση του χρόνου ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΑΣΔΑ & του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την κατασκευή του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.205 ΣΤΗ Δ.Κ.Καματερού»(Α.Μ. 51/2012)

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής για τη Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, Μεταφορών & Προμηθειών του Δήμου, αξίας μέχρι 2.934,70 Ευρώ  ο.ε 2014. 

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου, αξίας από 2.934,70 Ευρώ μέχρι και 35.216,43 Ευρώ ο.ε 2014.

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου, αξίας από 35.216,43 Ευρώ μέχρι και 58.964,06 Ευρώ ο.ε 2014.


 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου, αξίας από 58.964,06 Ευρώ και άνω ο.ε 2014.


 1.  
Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκποίηση ή εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων καθώς και την αγορά ή μίσθωση από τον Δήμο ακινήτων ή κινητών πραγμάτων σε τρίτους , ή της αποζημίωσης τους ο.ε 2014.

 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου ο.ε 2014.


 1.  
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για Εργασίες και Μεταφορές του Δήμου , αξίας άνω των 2.934,70 Ευρώ , αρμοδιότητας Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, ο.ε 2014.


 1.  
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εκτελεσθέντων έργων , ο.ε 2014.


 1.  
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου, έτους 2014.


 1.  
Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.


 1.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας.


 1.  
Διαγραφή προσαυξήσεων από Βεβαιωτικό Κατάλογο (Σχετ.αίτηση κ.Βουργανά Σωτηρίου)


 1.  
Έγκριση δωρεάν ταφής άπορου δημότη μας.