Σελίδες

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού σας ενημερώνει ότι :
οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να ψηφίσουν κατά τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές Εκλογές του 2014, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες 94/80/ΕΚ και 93/109/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο με το Π.Δ. 133/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν. 2196/1994 αντίστοιχα.
Θα πρέπει να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου του τόπου διαμονής τους έως 28 Φεβρουαρίου 2014, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
Οι πολίτες της Ε.Ε. που θα επιλέξουν να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές στην Ελλάδα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία τους αποστέλλονται με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ. στο κράτος μέλος καταγωγής τους, προκειμένου να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στη χώρα τους και να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο διπλοψηφίας (άρθρο 13 Οδηγίας 93/109/ΕΚ)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα δημοτολόγια του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και στα τηλέφωνα 213.2039960 - 4