Σελίδες

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Ποιοι άνεργοι θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων 2013 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ2013ΟΑΕΔ


Ποιοι άνεργοι θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων 2013 Δώρο Χριστουγέννων για το 2013 θα πάρουν άνεργοι που επιδοτούνται ή επιδοτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ από την 1η Μαίου  2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Συγκεκριμένα ο ΟΑΕΔ παρέχει κάθε χρόνο στους άνεργους που λαμβάνουν ή λάμβαναν επίδομα ανεργίας , Δώρο Χριστουγέννων ίσο με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας. Έτσι και φέτος οι άνεργοι θα λάβουν δώρο Χριστουγέννων για το 2013 σύμφωνα με τα κάτωθι. Το Δώρο Χριστουγέννων 2013 θα δοθεί από 18 έως 23
Δεκεμβρίου από τον ΟΑΕΔ στους δικαιούχους ανέργους. Το ποσό που δικαιούνται οι επιδοτούμενοι άνεργοι είναι ίσο με το επίδομα ανεργίας εφόσον έπαιρναν το βοήθημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Εφόσον έπαιρναν επίδομα για διάστημα μικρότερο από το παραπάνω θα δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. Την ακριβή ημερομηνία καταβολής του δώρου θα την δημοσιεύσουμε όταν υπάρξει ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ Πόσο είναι το Δώρο Χριστουγέννων 2013 για τους ανέργους Με 1 μήνα επίδομα ανεργίας: 3 ημερομίσθια x 1 μήνα = 3 Χ 14,40 = 43,2 € Με 2 μήνα επίδομα ανεργίας: 3 ημερομίσθια x 2 μήνες = 6 Χ 14,40 = 86,4 € Με 3 μήνα επίδομα ανεργίας: 3 ημερομίσθια x 3 μήνες = 9 Χ 14,40 = 129,6 € Με 4 μήνα επίδομα ανεργίας: 3 ημερομίσθια x 4 μήνες = 12 Χ 14,40 = 172,8 € Με 5 μήνα επίδομα ανεργίας: 3 ημερομίσθια x 5 μήνες = 15 Χ 14,40 = 216,00 € Με 6 μήνα επίδομα ανεργίας: 3 ημερομίσθια x 6 μήνες = 18 Χ 14,40 = 259,2 € Με 7 μήνα επίδομα ανεργίας: 3 ημερομίσθια x 7 μήνες = 21 Χ 14,40 = 302,4 € Για κάθε ανήλικο τέκνο, το δώρο Χριστουγέννων 2013 προσαυξάνεται κατά 10%.

www.dikaiologitika.gr